Afectacions al trànsit

Durant la primera setmana d’agost es duran a terme les feines corresponents a l’asfaltat de les primeres capes de ferm de la nova rotonda a la C-61. Aquestes feines provocaran molèsties al trànsit. Hi haurà reduccions de carril a la C-61 i es prohibiran alguns girs i s’efectuaran desviaments de trànsit. Es senyalitzarà degudament i s’intentarà que les molèsties siguin les mínimes però tot i així entenem que es causaran molèsties. Des de AMSA intentarem per tots els mitjans que aquestes feines no s’allarguin més enllà del dijous dia 4 d’agost i si és possible ho enllestirem abans.

Us demanem comprensió i col·laboració i us agraïm la paciència.

Notícies

CONTACTE AMB NOSALTRES

Per queixes i suggeriments, posis en contacte amb nosaltres

Contacta