Descripció

Una vegada finalitzin les obres de la Fase 2 de la Riera, s’iniciaran les obres de la Fase 3.

Circulació de vehícles